Soms lijkt het leven op een hamsterraad: werken, eten, slapen, herhalen… met hier en daar nog wat afleidingen, pleziertjes, ruzies en (kleine of grote) drama´s. Diegene die écht hun midden hebben gevonden, die hebben daarbij het voordeel om hierbij niet zot te worden 😉
En er is nog een ander rad, namelijk het jaarwiel. Ook dit lijkt zich te herhalen in eindeloze cirkels zonder ooit op hetzelfde punt terug te komen. Het heeft geen echt einde of begin. Elk punt op het wiel heeft een eigen kenmerk van wat er op dat moment speelt, bv hoeveel zonlicht er is en hoe de planten erbij staan. De oude jaarfeesten eren dit en herinneren hoe sterk we verbonden zijn met de natuurlijke ritmen. Vroeger was dit duidelijker voelbaar toen meer mensen nog direct van het land leefden met akkerbouw enz. Maar ook vandaag nog kunnen we hiervan leren en kracht vinden op ons levenspad.

Wat als jij ook de tijd nam om regelmatig stil te staan en je telkens terug af te stemmen? Wat als je jouw eigen intentie en hartenwens kon verwezenlijken? Welke inspiratie en kansen wachten op jou, welke gaven mogen omarmt en welke wonden geheeld worden? Welke wijsheid schuilt in de oude feesten? Hoe meer we in verbinding leven met deze ritmen, hoe meer balans en rust we creëren in het leven.
Samen met Andess Balen willen we graag uitnodigen om enkele rituelen & kruiden passend bij elk jaarfeest terug te ontdekken op een moderne manier en wat ze voor ons kunnen betekenen. Niets zweverigs of raar, gewoon heel praktisch om je beter in je vel te voelen en dichter bij jezelf & het geheel te komen.

Hieronder alvast een korte overzicht. Stuur het gerust door aan anderen met interesse.
Graag inschrijven om je plaats te reserveren.
Wees van harte welkom om mee op stap te gaan!

Imbolc
11 februari (13.30u, Keiheuvel)

Imbolc staat voor zuivering, nieuw zacht licht en leven, en dus vruchtbaarheid voor het nieuwe jaar. Vooral voor boeren was / is het belangrijk dat hun dieren & de aarde vruchtbaar zijn en veel nakomelingen & vruchten voortbrengen zodat ze inkomen en eten op tafel hebben. Uiteraard is het ook voor anderen belangrijk dat alles goed groeit zodat ook zij overvloed kunnen ervaren in hun leven. Daarom wordt met Imbolc moeder natuur om bescherming en steun gevraagd.
Een godin die hierbij geassocieerd wordt, is Brigid. Zij is beschermer van dichters, smeden, en vroedvrouwen. Dit staat symbool voor inspiratie, creatie en heling.
Welk kiempje wil je leven geven? Waar kan je inzicht gebruiken? Welkom om innerlijke wijsheid te ontdekken en contact met moeder aarde te vieren!

Beltane
5 mei (13.30u, Keiheuvel)

Beltane is een uitbundig feest voor vruchtbaarheid en levensvreugde. De zomer staat voor de deur en het licht is krachtig, maar soms is er nog een laatste keer vorst. Een godin van dit moment is Freya en staat voor zinnelijkheid. Wellicht herinner je je de meiboom? En wist je dat dit ook symbool staat voor verbinding van het mannelijk en vrouwelijk aspect (yin yang)? Als deze twee goed in balans zijn dan kunnen er wonderbaarlijke dingen gebeuren.
Welke passie wil je laten bruisen? Kan je met alle zinnen genieten van het leven in al zijn kleuren? Welkom om dit respectvol ruimte te geven en de natuurlijke krachten te eren!

Lammas
17 augustus (13.30u, Keiheuvel)

Aan het einde van de zomer is het moment van de eerste oogst. Het graan is rijp en vers bood kan gebakken worden. Er is overvloed aan vruchten en bloemen. Tegelijk hangt er ook afscheid in de lucht: het licht vervaagd en mindert terug. De omkeer is dus begonnen en aangeraden om met voorbereidingen voor de winter te beginnen. Het is tijd voor dankbaarheid en evaluatie. Wat zijn jouw vruchten van je werk? Wat neem je mee en wat geef je terug? Welkom om even pauze te nemen en dank voor alle gaven te tonen!

Samhain
2 november (13.30u, Keiheuvel)

Samhain wordt ook wel eens het Keltisch nieuwjaar genoemd. De sluiers van de verschillende werelden zijn dun. Het gedenken aan en contact met voorouders komt in deze tijd dichtbij. We beseffen dat er al veel mensen en gebeurtenissen vóór ons geweest zijn die het pad voor ons geëffend hebben. En uiteraard hebben we zelf ook een heel pad afgelegd, dit jaar en in het leven. Prachtig! Het moment van de laatste oogst en slachtfeest is gekomen om alle voorraden goed te vullen. Met deze feestdag wordt nog eens dank geuit & gevierd wat goed ging in het jaar – en voorspoed in het volgende jaar gewenst. De aansluitende duistere tijd is handig om te plannen. De tijd wordt ook wel eens gekenmerkt door stormen & chaos. Verschillende speelse alsook ontevreden geesten zouden de kop op kunnen steken. Wees dus goed voorbereid…
Wat wil jij integreren? Hoe kan je verbinding met jouw authentiek zelf versterken en alles een plaats geven? Welkom om even stil te worden in de constante verandering, in het alles omvattende grote.

Kriebelt het bij jou ook? Nog vragen of opmerkingen? Laat dan graag van je horen <3
We kijken uit naar deze fijne belevenis met jou!
Sowieso een fantastisch jaar toegewenst!